Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,1109 116 703,23 965 306,83 116 703,23 965 306,83 848 603,60 2 955 255,23 4 346 625,50 425 304,17 -20 727 284,31 -30 582 362,48
Realitný o.p.f - 365.invest 1,4292 897 583,24 2 347 134,03 897 583,24 2 347 134,03 1 449 550,79 5 716 234,88 16 251 505,17 35 478 198,69 36 297 486,68 43 763 844,58
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 0,9354 41 265,51 17 828,70 41 265,51 17 828,70 -23 436,81 -165 015,68 -937 266,13 -2 769 313,55 -11 146 255,12 -11 887 771,93
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest 1,4145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 050 000,00 924 619,69 1 756 249,96 1 749 504,63
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest 4,4163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -853 448,03 -874 304,17 -874 304,17 -875 879,14 -875 879,14
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 0,8341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700 000,00 4 700 000,00 5 100 000,00 4 996 523,49
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,7232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 4 256 999,99 3 737 249,99 3 591 199,04
Eko o.p.f. - 365.invest 9,7386 30 905,62 62 783,80 30 905,62 62 783,80 31 878,18 83 506,09 169 063,32 -2 074 000,23 -2 151 966,76 -2 503 355,89
Blockchain o.p.f. - 365.invest 15,8465 12 912,33 29 027,92 12 912,33 29 027,92 16 115,59 64 368,74 185 493,36 368 925,04 277 569,98 -1 539 056,96
Cryptomix o.p.f. - 365.invest 36,4093 0,00 6 009,86 0,00 6 009,86 6 009,86 18 985,48 56 614,59 103 999,68 174 923,19 186 624,10
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )