Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 0,8985 198 828,30 152 347,59 198 828,30 152 347,59 -46 480,71 -86 378,40 3 383 882,37 9 469 345,62 9 020 827,06 7 309 550,70
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2576 1 444 638,91 2 744 869,12 1 444 638,91 2 744 869,12 1 300 230,21 9 805 495,53 5 657 402,69 16 347 991,76 149 282,05 51 113 684,95
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 0,8403 127 416,76 6 300,92 127 416,76 6 300,92 -121 115,84 -607 966,44 -1 916 122,25 -2 999 602,94 -2 862 871,73 -6 468 773,45
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest 1,4597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 2 350 000,00 3 231 616,82 2 631 616,82 4 157 496,41
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,6281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -732 920,34 -732 920,34 -732 920,34 3 967 079,66
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 7 499 999,99 7 499 999,99 11 756 999,98
Eko o.p.f. - 365.invest 10,6612 74 370,54 51 889,65 74 370,54 51 889,65 -22 480,89 133 205,75 413 637,94 581 888,97 409 699,53 -1 755 135,94
Blockchain o.p.f. - 365.invest 17,7519 5 885,12 37 416,36 5 885,12 37 416,36 31 531,24 115 473,71 458 943,17 809 998,78 636 873,67 1 164 117,01
Cryptomix o.p.f. - 365.invest 40,3895 50 813,73 1 659,91 50 813,73 1 659,91 -49 153,82 -261 495,02 -495 148,10 -424 191,67 -459 946,42 -323 643,32
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest 28 656,80 0,00 28 656,80 0,00 -28 656,80 -57 580,58 -187 834,28 8 336 965,67 8 336 965,67 8 336 965,67
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )