Prehľad predajov

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Týždenné údaje o OPF

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,3539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -357,83 -6 081,63 -13 069,68 -1 949,62 -19 163,34
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 11,1190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 645,88 -6 555,47 -12 451,94 -760,24 -24 195,14
Franklin Income Fund 7,8006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 415,00 54 415,00 0,00 54 415,00
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 11,0357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 058,38 3 424,51 5 668,15 2 221,93 11 093,04
Templeton Global Balanced Fund 12,0002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631,87 1 099,06 1 804,04 560,21 1 146,67
Templeton Global Income Fund 9,8271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 338,80 -112 932,68 -97 920,29 -105 210,33 -85 470,65
Franklin Biotechnology Discovery Fund 19,4607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 847,07 -126 318,44 -215 901,40 -112 319,82 -317 594,96
Franklin European Dividend Fund 11,6737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,71 163,73 249,38 104,33 706,14
Franklin European Growth Fund 13,2595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -600,39 -17 251,31 -22 862,77 -17 885,67 -30 370,44
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 13,9383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889,98 4 484,13 2 970,94 5 852,79 3 465,58
Franklin Global Real Estate Fund 18,9777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,27 726,84 3 959,54 338,21 11 079,20
Franklin Gold & Precious Metals Fund 28,4513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 734,55 -44 632,47 -47 944,43 -33 561,70 -23 851,84
Franklin India Fund 9,8693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 029,64 -3 735,54 -89 097,16 15 499,50 -11 467,17
Franklin Japan Fund 18,3571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 566,55 0,00 -1 459,11
Franklin MENA Fund 10,1060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 512,26 -12 984,40 -6 465,54 -13 498,65 12 438,90
Franklin Mutual U.S. Value Fund 14,8192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654,69 1 916,46 -3 752,88 1 289,68 -9 898,70
Franklin Mutual European Fund 12,1330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47,09 -9 475,00 -7 249,01 -9 259,78 -5 288,02
Franklin Mutual Global Discovery Fund 12,6259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 171,63 -22 283,87 -15 749,93 -17 381,99 -41 071,26
Franklin Natural Resources Fund 20,3946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 223,31 1 170 664,86 1 175 194,83 18 332,55 1 605 822,94
Franklin Technology Fund 21,4068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 316,43 -412 633,89 -374 080,57 -129 652,46 545 590,61
Franklin U.S. Opportunities Fund 16,3588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -88 702,02 -555 827,29 -687 486,29 -422 601,12 -1 014 073,59
Franklin World Perspectives Fund 18,1435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 882,27 21 289,19 13 833,66 14 133,07 136 883,73
Templeton Asian Growth Fund 15,3896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 171,85 -83 763,77 -86 317,62 -84 175,93 -106 230,73
Templeton Asian Smaller Companies Fund 11,5208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 738,35 287 276,16 335 179,88 40 857,93 747 804,80
Templeton BRIC Fund 14,9650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,64 -10 342,51 152 925,53 -10 452,36 165 610,96
Templeton China Fund 24,9325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,32 156,89 -1 460,19 311,74 5 330,83
Templeton Eastern Europe Fund 13,3268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 873,98 -2 921,13 -2 921,13 -1 873,98 648,23
Templeton Emerging Markets Fund 14,6976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 900,17 -87 171,35 -68 419,38 22 565,65 738 931,62
Templeton EM Smaller Companies Fund 11,5549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 977,02 -13 363,98 -12 759,98 -3 233,69 -11 328,62
Templeton Euroland Fund 11,7117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,53 641,82 977,27 472,75 1 277,31
Templeton Frontier Markets Fund 9,9014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 533,40 -886,84 -11 065,83 -1 880,16 -32 501,04
Templeton Global Climate Change Fund 16,6800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 920,75 -6 627,01 11 364,41 3 086,40 136 057,35
Templeton Global Fund 15,6235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,24 1 532,43 -4 560,36 965,06 -6 007,15
Templeton Growth (Euro) Fund 10,5972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 819,34 41 233,99 66 451,07 34 466,81 194 378,05
Templeton Latin America Fund 18,4377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 306,22 -43 248,46 -45 978,45 -39 656,47 -54 112,52
Franklin Strategic Balanced Fund 6,1888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,9371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 8,3333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 8,1633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 826,47 -3 359,38 -2 820,84 -14 288,46
Franklin Euro High Yield Fund 3,6936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 811,08 -1 631,58 -1 486,69 -1 737,59 513,74
Franklin European Corporate Bond Fund 4,1706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409,51 1 291,25 2 048,96 824,69 3 649,20
Franklin European Total Return Fund 5,0725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 110,40 26 846,30 51 206,09 21 912,40 109 615,65
Franklin High Yield Fund 5,7389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,89 318,47 524,28 229,78 -649,79
Franklin Strategic Income Fund 5,5201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 151,92 -21 087,11 -48 862,42 -20 037,94 -55 507,66
Franklin U.S. Government Fund 6,9912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,35 123,35 303,83 171,76 1 193,43
Templeton Asian Bond Fund 8,3036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,69 179,15 296,81 119,62 -1 703,41
Templeton Emerging Markets Bond Fund 10,0457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 050,25 -62 552,68 -72 139,18 -57 247,03 -137 215,37
Templeton Global Bond (Euro) Fund 4,5593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,82 -946,81 -561,70 372,16 -5 803,31
Templeton Global Bond Fund 8,9905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 804,22 -123 805,80 -208 931,37 -20 593,29 -252 613,20
Templeton Global High Yield Fund 6,8909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388,11 -457,42 -804,38 34,00 -739,54
Templeton Global Total Return Fund 9,5283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 438,80 -88 961,91 -158 647,51 -79 076,87 -422 953,91
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )