Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 11,4955 0,00 29,89 0,00 29,89 29,89 29,89 89,66 209,27 89,66 304,92
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 14,5364 0,00 974,30 0,00 974,30 974,30 1 264,77 -14 268,83 1 073,66 1 458,42 3 305,96
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,7783 0,00 194,71 0,00 194,71 194,71 179,86 -6 454,07 -9 726,12 -2 848,63 -3 248,37
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,8986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 19,2718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12,05 -12,05 -12,05 -12,05 -12,05
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 11,3914 2 546,80 0,00 2 546,80 0,00 -2 546,80 -2 516,43 -2 456,92 -2 367,35 -2 486,80 -10 542,37
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 14,1279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Asia Equity Income - X Cap USD 14,9969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24,59 -24,59 -24,59 -24,59 -24,59
GS Euro Bond - X Cap EUR 6,2573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 16,0144 0,00 168,64 0,00 168,64 168,64 4 820,43 33 150,91 32 702,48 5 543,50 31 036,58
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 10,6827 0,00 44,43 0,00 44,43 44,43 44,43 132,76 310,10 132,76 531,56
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,4920 0,00 68,93 0,00 68,93 68,93 420,72 -131,05 879,45 -427,16 763,48
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 15,8612 0,00 1 195,60 0,00 1 195,60 1 195,60 855,94 64 706,84 65 851,45 1 924,45 65 335,68
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 20,0655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609,90 1 817,38 2 927,34 1 214,74 -183 736,75
GS US Equity Income - X Cap USD 11,5107 0,00 642,53 0,00 642,53 642,53 6 883,87 17 906,86 40 444,28 11 195,55 67 912,47
GS Greater China Equity - X Cap USD 22,6465 0,00 19,97 0,00 19,97 19,97 19,97 58,96 137,59 58,96 235,25
GS Japan Equity - X cap JPY 14,9440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,7319 0,00 1 452,67 0,00 1 452,67 1 452,67 7 879,35 8 372,22 1 014,07 11 857,46 4 473,57
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 6,9060 0,00 39,98 0,00 39,98 39,98 59,48 178,40 -2 691,13 139,32 -2 414,44
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 10,9798 0,00 64,94 0,00 64,94 64,94 136,68 270,50 183,23 246,52 -959,50
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 13,0269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 11,2709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,78 29,97 60,48 19,84 112,54
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,7968 0,00 9,41 0,00 9,41 9,41 -1 649,99 -5 310,58 -3 686,24 -5 547,88 -4 040,65
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 13,5323 0,00 15,72 0,00 15,72 15,72 15,72 23,69 113,37 23,69 113,37
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR 4,0630 0,00 84,88 0,00 84,88 84,88 266,40 526,11 1 157,92 469,31 1 945,46
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 5,0696 22 691,08 17 726,31 22 691,08 17 726,31 -4 964,77 53 386,55 346 536,69 501 968,96 168 924,06 469 745,53
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 7,3463 0,00 260,01 0,00 260,01 260,01 -1 389,78 -587,42 -3 741,11 -595,08 -3 650,85
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) 4,6470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -170,54
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 19,2704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,12 31,29 62,80 19,52 116,16
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 17,6133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,36 34,86 69,68 22,92 129,27
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 13,0206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,7161 0,00 751,64 0,00 751,64 751,64 -4 402,47 -9 830,78 -17 981,19 -9 286,07 -60 837,46
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,7308 249,36 2 829,76 249,36 2 829,76 2 580,40 2 491,12 9 120,60 13 450,85 8 935,78 39 223,37
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 10,9870 0,00 17,73 0,00 17,73 17,73 17,73 52,83 125,44 52,83 218,65
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,8229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 12,8301 3 248,69 535,43 3 248,69 535,43 -2 713,26 -2 414,66 -1 336,73 1 664,06 154,07 7 976,82
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,7752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,57 57,15 114,43 37,77 215,34
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 1,9263 421,89 10 668,42 421,89 10 668,42 10 246,53 44 810,92 61 665,19 112 550,83 63 922,30 128 344,95
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 12,7752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 6,9772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,89 37,00 74,45 17,64 131,56
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,9291 0,00 108,08 0,00 108,08 108,08 632,63 811,97 2 353,16 1 227,05 4 939,78
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 17,6258 0,00 133,95 0,00 133,95 133,95 -639,59 -19 571,70 -20 234,57 -273,43 -21 677,11
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 13,7556 12 864,60 6 875,78 12 864,60 6 875,78 -5 988,82 -24 594,81 1 085 662,36 1 091 141,36 -101 487,03 1 274 859,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,7206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,12 82,80 166,78 54,73 309,91
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 4,6817 0,00 29,67 0,00 29,67 29,67 29,67 89,63 209,43 89,63 344,54
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 1,9269 0,00 51 970,00 0,00 51 970,00 51 970,00 260 582,62 264 821,86 736 812,86 339 383,94 1 283 907,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,81 71,00 163,32 50,78 252,93
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 426,17 0,00 1 090,80
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 0,00 14 646,56 0,00 14 646,56 14 646,56 174 977,28 496 671,00 566 326,73 423 895,42 572 517,04
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,20 298,36 696,40 198,90 1 094,42
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,60 5 322,07 5 322,07 33,48 5 322,07
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,60 94,60 0,00 94,60
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,57 208,57 0,00 208,57
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 0,00 69,69 0,00 69,69 69,69 69,69 956,32 956,32 188,90 956,32
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )