Prehľad predajov

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 1,7288 1 930,69 9 546,63 1 930,69 9 546,63 7 615,94 246 565,59 102 583,80 247 284,50 16 342,46 -196 821,41
IAD - EURO Bond 2,7705 30 997,42 11 443,12 30 997,42 11 443,12 -19 554,30 2 046 517,97 1 938 952,68 1 928 127,29 1 867 316,38 1 507 711,09
IAD - Global Index 11,7302 66 309,99 4 887,27 66 309,99 4 887,27 -61 422,72 -2 663 445,76 -5 522 198,64 -6 675 300,18 -6 252 570,18 -4 167 876,53
IAD - CE Bond 2,9430 10 759,81 1 209,62 10 759,81 1 209,62 -9 550,19 -281 039,46 -347 857,17 -525 979,90 -878 728,40 -1 045 405,64
IAD - KD RUSSIA 105,8710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 758,85 -74 142,10 -14 248,88 -346 932,56
IAD - Optimal Balanced 8,4523 10 881,36 1 822,16 10 881,36 1 822,16 -9 059,20 -359 855,80 -358 740,45 -510 988,09 -852 088,44 -765 587,12
IAD - Prvý realitný fond 1,4022 813 205,04 2 134 390,45 791 745,55 2 104 390,45 1 321 185,41 3 423 976,05 4 686 718,72 19 705 212,15 43 333 785,18 59 978 317,73
IAD - Growth Opportunities 18,0600 3 055,54 2 067,67 3 055,54 2 067,67 -987,87 4 567,64 -235 335,25 -643 664,56 -948 983,56 -945 193,66
IAD - Český konzervativní 4,8691 49 569,19 3 941,44 49 569,19 3 941,44 -45 627,75 -45 408,49 -103 429,58 -440 728,72 -1 452 805,65 -1 451 883,06
IAD - Protected Equity 1 1,1855 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 82,00 47,33 771,76 3 214,24 3 298,24
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0850 1 638 226,02 2 269 344,37 1 638 226,02 2 269 344,37 631 118,35 878 566,90 3 108 952,26 4 806 992,26 7 548 710,99 9 738 717,10
IAD - Protected Equity 2 1,5025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 90,90 704,33 876,97 906,97
IAD - Energy Fund 2,9437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 988 704,11 4 346 380,75 5 122 504,99 4 858 386,76
IAD - Korunový realitný fond 1,4301 12 528,88 156 397,46 12 528,88 123 397,46 143 868,58 -207 127,55 64 499,86 2 215 238,83 5 094 393,90 6 393 785,94
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317 569,90 317 569,90
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )