Prehľad výkonnosti - denominačná mena

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,19 0,21 0,71 1,75 4,03 3,03 0,00
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,08 1,42 2,32 4,09 3,74 0,00
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 0,04 0,33 0,94 1,80 3,12 -0,41 0,00
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,51 1,68 3,17 5,92 4,69 0,00
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,19 1,26 2,90 9,60 0,05 0,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,30 1,00 2,06 2,97 2,12 0,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,15 1,36 3,36 5,48 2,80 0,00
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,65 7,44 1,18 1,57 1,33 -2,90 0,00
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 1,12 10,92 7,25 10,01 8,14 -9,71 0,00
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 2,24 8,72 36,15 26,79 57,45 -4,40 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu