Prehľad výkonnosti - denominačná mena

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR -0,02 0,24 1,21 2,38 4,34 3,38 0,00
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,01 0,21 2,31 2,73 4,03 4,06 0,00
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 0,25 0,51 1,66 2,77 4,30 0,88 0,00
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,49 0,49 1,47 2,96 5,75 4,83 0,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,33 0,33 0,94 3,01 4,99 3,34 0,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,52 0,52 2,26 3,90 7,60 4,65 0,00
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,71 2,22 5,42 18,07 23,49 0,00
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 1,68 7,79 10,49 30,62 44,14 0,00
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR -0,04 -0,05 -0,41 43,30 104,12 0,00
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest EUR 0,03 0,20 0,70 1,46 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu