Prehľad výkonnosti - denominačná mena

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR -0,10 0,54 2,47 5,54 8,98 3,87 0,00
IAD - EURO Bond EUR -0,29 -0,27 0,69 4,67 5,75 -1,43 0,00
IAD - Global Index EUR -3,17 -3,58 4,87 15,10 18,30 5,78 0,00
IAD - CE Bond EUR -0,43 0,25 2,20 5,91 7,28 0,12 0,00
IAD - KD RUSSIA EUR -77,09 -79,96 -73,16 -34,55 0,00
IAD - Optimal Balanced EUR -1,52 -1,09 1,08 8,48 8,30 -7,32 0,00
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,01 0,17 0,49 1,09 3,06 4,59 0,00
IAD - Growth Opportunities EUR -3,03 -2,49 8,59 21,14 20,41 -5,30 0,00
IAD - Český konzervativní EUR 0,26 -0,33 -1,75 1,75 -0,09 3,84 0,00
IAD - Protected Equity 1 EUR -0,34 -0,29 1,68 3,66 4,84 2,33 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,06 0,23 0,74 1,48 2,67 1,60 0,00
IAD - Protected Equity 2 EUR -0,47 -0,40 1,33 3,39 4,92 2,24 0,00
IAD - Energy Fund EUR 0,17 0,47 1,68 2,20 4,30 4,58 0,00
IAD - Korunový realitný fond CZK -0,05 0,11 1,28 2,41 6,31 6,77 0,00
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 0,50 1,61 3,26 7,20 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu