Prehľad výkonnosti - denominačná mena

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,08 0,50 1,50 3,41 7,03 3,20 0,00
IAD - EURO Bond EUR 0,18 1,18 1,13 2,54 3,48 -2,15 0,00
IAD - Global Index EUR 0,80 5,61 1,15 3,32 3,99 5,93 0,00
IAD - CE Bond EUR 0,27 0,52 0,82 1,58 7,44 -0,98 0,00
IAD - KD RUSSIA EUR -77,09 -79,96 -75,26 -36,31 0,00
IAD - Optimal Balanced EUR 0,70 3,67 1,22 0,81 8,47 -7,24 0,00
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,02 0,33 1,55 2,06 4,47 4,74 0,00
IAD - Growth Opportunities EUR 1,48 5,20 0,21 3,07 2,02 -2,25 0,00
IAD - Český konzervativní EUR 0,21 2,07 0,77 0,65 6,93 4,66 0,00
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,16 0,84 0,91 1,52 2,76 1,64 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,06 0,16 0,64 1,20 2,02 1,26 0,00
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,19 0,99 0,90 1,76 2,93 2,01 0,00
IAD - Energy Fund EUR 0,28 0,90 2,39 -0,27 2,05 0,00
IAD - Korunový realitný fond CZK 0,03 0,14 1,97 3,42 6,81 6,46 0,00
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 0,58 1,68 3,73 7,12 2,32 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu