Správa a zloženie portfólia

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 1,00 0,00 1,46
Realitný o.p.f - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 2,00 0,00 2,16
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 2,00 0,00 3,36
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 50,00 0,00 0,00 2,46
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 50,00 0,00 0,00 3,33
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 50,00 0,00 0,00 3,00
Eko o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 2,00 0,00 2,63
Blockchain o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 2,00 0,00 2,77
Cryptomix o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, správ. spol., a. s. 20,00 3,00 0,00 3,96
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 0,00 0,00 0,83
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka