Správa a zloženie portfólia
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka
GS Europe Equity - P Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 3,00 1,60 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 3,90 2,43 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Global Equity Income - P Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 3,00 1,80 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS US Enhanced Equity - P Cap USD Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V 0,00 3,00 1,60 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,30 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,30 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 1,10 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Asia Equity Income - X Cap USD Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,40 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Euro Bond - X Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 0,95 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,10 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Europe Equity Income - X Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,30 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,30 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,30 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,30 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS US Equity Income - X Cap USD Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,30 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Greater China Equity - X Cap USD Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,40 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Japan Equity - X cap JPY Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,10 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,30 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,27 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 3,00 1,37 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,40 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,42 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,32 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,43 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 5,00 0,00 0,95 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 1,30 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 3,00 1,25 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 1,52 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,32 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,32 Minimálna výška prvej investície nie je určená. Založenie triedy akcií fondu 24.8.2009
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 3,00 1,90 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,32 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 3,00 1,50 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 3,00 1,67 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 2,00 2,32 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 1,80 1,80 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,12 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu. Založenie triedy akcií fondu 13.5.2009
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 0,50 0,50 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu. Založenie triedy akcií fondu 31.12.2014
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 1,80 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 2,27 2,27 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu. Založenie triedy akcií fondu 05.11.2009
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 1,51 1,49 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu. Založenie tiredy akcií fondu 05.11.2009.
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,30 Minimálna výška prvej investície nie je určená. Založenie triedy akcií fondu 24.8.2009
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,30 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,32 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 3,00 1,20
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 250,00 0,00 2,00 0,26
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch 0,00 2,00 1,20
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch 0,00 3,00 0,80
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch 0,00 2,00 0,89
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch 0,00 3,75 0,95
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch 0,00 5,00 2,12
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch 0,00 3,00 2,12
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch 0,00 3,00 2,22
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch 0,00 3,00 0,15
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka