Správa a zloženie portfólia

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 1,99 1,81
IAD - EURO Bond IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 1,90 1,90
IAD - Global Index IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 3,90 3,86
IAD - CE Bond IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 0,50 2,62
IAD - KD RUSSIA IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 3,50 3,22
IAD - Optimal Balanced IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 2,30 3,53
IAD - Prvý realitný fond IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 3,00 2,16
IAD - Growth Opportunities IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 3,00 2,75
IAD - Český konzervativní IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 0,00 1,30
IAD - Protected Equity 1 IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 2,00 3,00 2,30
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 0,00 0,92 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
IAD - Protected Equity 2 IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 2,00 3,00 2,30
IAD - Energy Fund IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 50,00 0,00 0,00 1,56 Minimálna výška prvej investície je 50 000 EUR v prípade investora (profesionálneho/kvalifikovaného) podľa zákona č.566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov
IAD - Korunový realitný fond IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 3,00 2,86 Zberný fond pre Prvý realitný fond
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 50,00 0,00 0,00 2,86
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka