Informujeme
Prezentácie z konferencie "Next Steps in Asset Management"
Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) spolu s Asociací pro kapitálový trh České Republiky (AKAT) zorganizovali 6. ročník slovensko-českej odbornej konferencie "Next Steps in Asset Management - 2015", ktorá sa konala dňa 9. apríla 2015 v konferenčnej sále Českej národnej banky.
Viac
Tlačová správa k vyhodnoteniu výsledkov ocenenia TOP FOND SLOVAKIA 2014
Dňa 26. februára 2015 pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2014. Projekt Top Fond Slovakia vznikol ako výsledok spolupráce vydavateľstva MAFRA Slovakia a Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS), ktorí sú zároveň jeho organizátori a vyhlasovatelia.
Viac
Tlačová správa, Bratislava, 26. februára 2015
Celkový majetok v podielových fondoch a riadených portfóliách pod správou členov SASS dosiahol k 31.12.2014 historicky najvyššiu hodnotu 9,095 miliárd Eur. V rámci celkového majetku pod správou, narástol aj objem majetku v otvorených podielových fondoch distribuovaných v SR znovu na historicky najvyššiu hodnotu 6,249 miliárd Eur, čo znamenalo nárast o 18,8% oproti koncu roku 2013. Najvyšší podiel, (25,8%) pripadá na zmiešané fondy. Takmer 23% z celkových aktív v podielových fondoch tvoria fondy krátkodobých investícií, 21,6% dlhopisové fondy, 13,7% realitné fondy a 10,8% tvoria aktíva akciových fondov.
Viac
Kolektívne investovanie na Slovensku 2014
Slovenská asociácia správcovských spoločností v spolupráci s vydavateľstvom Ecopress - vydavateľ Hospodárskych novín zorganizovali 12. ročník odbornej konferencie Kolektívne investovanie na Slovensku 2014, ktorá sa uskutočnila 7 a 8. novembra 2014 vo Wellness hotel Patince.
Viac
Prezentácie z konferencie "Next Steps in Asset Management"
Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) spolu s Asociací pro kapitálovy trh České republiky (AKAT) zorganizovali 5. ročník slovensko-českej odbornej konferencie "Next Steps in Asset Management - 2014", ktorá sa konala dňa 29. mája 2014 v konferenčnej sále Austria Trend Hotel v Bratislave.
Viac
Tlačová správa k svetovému dňu investičných fondov
Svoje peniaze investíciami do podielových fondov v súčasnosti zhodnocujú státisíce Slovákov. Toto číslo by však mohlo byť vyššie - a práve preto aj u nás 19. apríla prvý krát oslávime Svetový deň investičných fondov. Cieľom iniciatívy Slovenskej asociácie správcovských spoločností je dostať podielové fondy a ich benefity viac do povedomia verejnosti.
Viac
Tlačová správa k vyhodnoteniu výsledkov ocenenia TOP FOND Slovakia 2013
Dňa 20. februára pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie SASS prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2013. Projekt Top Fond Slovakia vznikol ako výsledok spolupráce vydavateľstva Ecopress a SASS, ktorí sú zároveň jeho organizátori a vyhlasovatelia.
Viac
Tlačová správa, Bratislava, 20. februára 2014
Celkový majetok vo fondoch a ridených portfóliách pod správou členov SASS dosiahol k 31.12.2013 hodnotu 6,869 miliárd Eur. V rámci celkového majetku pod správou, narástol aj objem majetku v otvorených podielových fondoch distribuovaných v SR na hodnotu 5,260 miliárd Eur, čo znamenalo nárast o 20,2% oproti koncu roka 2012. Najvyšší podiel (15,2%) pripadá na špeciálne fondy cenných papierov. Takmer 15% z celkových aktív v podielových fondoch tvoria fondy krátkodobých investícií, 14% špeciálne fondy nehnuteľností, a približne 13% tvoria aktíva dlhopisových fondov a zmiešaných fondov.
Viac
Odborná konferencia "Kolektívne investovanie na Slovensku 2013"
Slovenská asociácia správcovských spoločností v spolupráci s vydavateľstvom Ecopress, a.s. - vydavateľ Hospodárskych novín zorganizovali 11. ročník odbornej konferencie Kolektívne investovanie na Slovensku 2013, ktorá sa uskutočnila 8 a 9 novembra, 2013 v hoteli Zochova Chata v Modre.
Viac
Prezentácie z konferencie "Next Steps in Asset Management"
Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) spolu s Asociací pro kapitálový trh České republiky (AKAT) zorganizovala 4.ročník slovensko-českej odbornej konferencie "Next Steps in Asset Management 2013", ktorá sa konala dňa 19. apríla 2013 v konferenčnej sále hotela SHERATON v Prahe.
Viac