Informujeme
Tlačová správa k výročným výsledkom kolektívneho investovania na Slovensku za rok 2019
Celkový majetok v podielových a investičných fondoch a riadených portfóliách pod správou členov SASS dosiahol k 31.12.2019 hodnotu 10,40 miliárd Eur.
Viac
Tlačová správa k vyhodnoteniu výsledkov ocenenia TOP FOND SLOVAKIA 2019
Dňa 27. februára 2020 pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2019.
Viac
Tlačová správa k premiérovej aktívnej účasti zástupcu SASS na konferencii EFAMA Investment Management Forum.
Koncom novembra 2019 sa v Bruseli konal jubilejný 25. ročník najväčšej európskej investičnej konferencie EFAMA Investment Management Forum s premierovou aktívnou účasťou zástupcu SASS.
Viac
Konferencia Kolektívne investovanie na Slovensku 2019
Slovenská asociácia správcovských spoločností v spolupráci s vydavateľstvom MAFRA Slovakia, a.s. - vydavateľ Hospodárskych novín, zorganizovali 17. ročník odbornej konferencie Kolektívne investovanie na Slovensku 2018, ktorá sa uskutočnila 7. - 8. novembra 2019 v hoteli Zochova Chata, Modra.
Viac
Konferencia Next Steps in Asset Management 2019
Dňa 20. mája 2019 sa uskutočnil v Olomouci desiaty ročník konferencie Next Steps in Asset Management, ktorú spoločne usporiadali Slovenská Asociácia správcovských spoločnosti (SASS) a Asociace pro kapitálový trh České Republiky (AKAT).
Viac
Tlačová správa k vyhodnoteniu výsledkov ocenenia TOP FOND SLOVAKIA 2018
Dňa 20. februára 2019 pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2018.
Viac
Tlačová správa k výročným výsledkom kolektívneho investovania na Slovensku za rok 2018
Celkový majetok v podielových fondoch a riadených portfóliách pod správou členov SASS dosiahol k 31.12.2018 hodnotu 9,12 miliárd Eur.
Viac
Konferencia Kolektívne investovanie na Slovensku 2018
Slovenská asociácia správcovských spoločností v spolupráci s vydavateľstvom MAFRA Slovakia, a. s. - vydavateľ Hospodárskych novín zorganizovali 16. ročník odbornej konferencie Kolektívne investovanie na Slovensku 2018, ktorá sa uskutočnila 8. - 9. novembra 2018 v hoteli Holiday INN, Žilina.
Viac
Tlačová správa z Výročného zhromaždenia členov 2018
Výročné zhromaždenie členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS), ktoré sa konalo 27. júna 2018, schválilo okrem základných dokumentov aj nového člena Predstavenstva ...
Viac
Konferencia Next Steps in Asset Management 2018
Dňa 31. mája 2018 sa uskutočnil v Bratislave už deviaty ročník konferencie Next Steps in Asset Management, ktorú spoločne usporiadali Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) a Asociácia pre kapitálový trh (AKAT).
Viac